Home

Zelf een actie starten!

Stichting ASK Ghana

“Stichting Aandacht Speciale Kinderen Ghana”

Doel
Stichting Aandacht voor Speciale Kinderen Ghana is in 2007 opgericht met als doel het ondersteunen van het Special Attention Project (SAP) in Accra. Het Special Attention Project is in februari 2008 van start gegaan. SAP richt zich op kinderen tot 15 jaar, die vanwege specifieke leermoeilijkheden de school niet hebben kunnen afmaken en, doordat er ook thuis vaak problemen zijn, op straat zijn terecht gekomen. In de reguliere straatkinderenprogramma’s hebben deze kinderen eveneens moeite om mee te komen.

Het Special Attention Project
SAP is opgezet en wordt gecoördineerd door Margaretha Ubels. Margaretha heeft een verpleegkundige achtergrond, aangevuld met een aantal internationale studies op het gebied van leerproblemen. Zij werkt sinds 2000 in Ghana. Tot aan de start van het Special Attention Project begin 2008 werkte zij voor Catholic Action for Streetchildren (CAS). Hier is zij gestart met haar onderzoek naar de oorzaken van uitval van een toenemend aantal kinderen uit het programma. Zij ontdekte dat de kinderen die uitvielen allemaal leer- of gedragsmoeilijkheden hadden en veelal een moeilijke thuissituatie. Ook stuitte zij erop dat de mogelijkheden voor speciaal onderwijs in Ghana zeer beperkt zijn.

Werkwijze SAP
Bij SAP worden de kinderen individueel begeleid door deels universitair opgeleide leerkrachten. Daarnaast worden programma’s ontwikkeld die aansluiten op het ontwikkelingsniveau van de kinderen. Waar mogelijk wordt contact gelegd en onderhouden met de familie. Advocacy activiteiten hebben inmiddels de nodige bekendheid opgeleverd voor het project. Door het geven van trainingen aan docenten van particuliere- en overheidsscholen heeft SAP het onderwerp in Ghana op de kaart gezet. De vraag naar trainingen groeit. Vertegenwoordigers van SAP nemen deel aan verschillende overlegvormen binnen de onderwijswereld. Ook wordt gewerkt aan de oprichting van een trainingscentrum vanuit SAP.

Activiteiten St. ASK Ghana
St. ASK Ghana houdt zich bezig met voorlichting en fondsenwerving voor SAP. Daarvoor proberen we om jaarlijks één of twee grotere donoren te vinden, waardoor een aanzienlijk deel van het project gefinancierd kan worden. Al sinds 2009 wordt in een co-financieringsverband samengewerkt met Impulsis. Daarvoor zijn de inkomsten uit particuliere giften en opbrengsten uit georganiseerde activiteiten van belang. St. ASK Ghana maakt haar activiteiten, en die van SAP, bekend door middel van een nieuwsbrief en een Facebook pagina.

Op dit moment zijn er vacatures